Pędzel okrągły /round paintbrush/ po30

Rączka drewniana
Oprawa metalowa
Włos naturalny – szczecina

Wooden handle
Metal binding
Natural hair – bristles

Rozmiar /Size/
po20 – 20
po25 – 25
po30 – 30
po35 – 35
po40 – 40
po45 – 45
po50 – 50
po55 – 55
po60 – 60
po70 – 70
po85 – 85